Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Dyrekcja IRT

 

 

Dyrekcja Instytutu Rozwoju Terytorialnego

DYREKTOR INSTYTUTU

Maciej Zathey
maciej.zathey@irt.wroc.pl

Na stanowisku Dyrektora IRT od 1.02.2015 r. na mocy Uchwały nr 51/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2015 r.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ROZWOJU NAUKI

Magdalena Belof
magdalena.belof@irt.wroc.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Przemysław Malczewski
przemyslaw.malczewski@irt.wroc.pl

 

 

 

Dotychczasowi dyrektorzy Instytutu Rozwoju Terytorialnego, a wcześniej Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu:

Maciej Borsa

Janusz Korzeń

Tomasz Polański

Stanisław Dendewicz