Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

ZOL.0821.1.2020 Monografia popularno-naukowa pt. "Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech.

A- A+

Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór ofert na opracowanie rozdziałów problemowych do monografii popularno-naukowej pt. Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech.

Publikacja będzie wydana w językach polskim i czeskim, w ramach projektu: „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa4Development”, realizowanego we współpracy polsko-czeskiej w programie Interreg Polska-Czechy 2014-2020.   

IRT czyni starania, aby pozycja opublikowana była w formie monografii w wydawnictwie punktowanym przez MNiSW.  Teksty, których dotyczy nabór mają mieć charakter ekspercki i bazować na wiedzy naukowej i/lub praktycznym doświadczeniu autorów.

Całość ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Termin nadsyłania abstraktów: 12 września 2020.


Data wytworzenia: 2020-08-06 Autor: Odpowiada za treść: Magdalena Belof, z-ca dyrektora IRT Data publikacji: 2020-08-06 12:55 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-06 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela