Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

ZKN.261.2.2020 Analiza monitoringu zasobów przyrodniczych

A- A+

Instytut Rozwoju Terytorialnego wydłuża termin na przedstawienie szacunkowej  wartości zamówienia polegającego na wykonaniu  monitoringu zasobów przyrodniczych, identyfikacji zagrożeń oraz określeniu systemowych rozwiązań, mających na celu zapewnienie ochrony przyrody przed antropopresją na tereny cenne przyrodniczo oraz zrównoważonego rozwoju górskiego obszaru funkcjonalnego, w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce”.

Szacunkową wycenę realizacji zamówienia należy przesłać na formularzu cenowym (załącznik nr 3) w terminie do dnia 22 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w artykule zamieszczony w dniu 11 maja 2020 r.


Data wytworzenia: 2020-05-19 Autor: Odpowiada za treść: I. Szarapo Data publikacji: 2020-05-19 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-19 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela