Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów do opracowania Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną

A- A+

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 000 euro polegających na przygotowaniu we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze

Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie we współpracy z Zamawiającym materiałów niezbędnych do opracowania Studium Korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla planowanych drogowych łączników Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie oraz Kamiennej Górze. Opracowanie musi być wykonane zgodnie z metodologią opisaną w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.

  1. Zamawiający

Województwo Dolnośląskie

Instytut Rozwoju Terytorialnego

ul. J. Wł. Dawida 1a

50-527 Wrocław

e-mail: irt@irt.wroc.pl,

tel. 71 374 95 00, fax 71 374 95 13

NIP 899-280-30-47

  1. Miejsce i termin składania ofert:

1. osobiście lub listownie na adres:

a) Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
b)  e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl
c) faksem na nr 71 374 95 13.

     2.Termin składania ofert:  do 15 września 2017 r. (data dostarczenia oferty)

       Szczegóły w załącznikach

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-09-06 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor IRT Data publikacji: 2017-09-07 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-07 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela