Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim w ujęciu tabelarycznym od 2003 r.

A- A+

Instytut Rozwoju Terytorialnego na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym oraz na podstawie Zarządzenia Nr 187/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn. 9 listopada 2006 r. w sprawie realizacji czynności związanych z prowadzeniem rejestru wymienionego w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

 

Rejestr prowadzony jest w oparciu o kopie decyzji przekazywanych przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz organy samorządu terytorialnego.

Rejestr w formie tabelarycznej dla każdego roku dostępny jest w zamieszczonych załącznikach.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-03-12 Autor: A. Szczyglewska Data publikacji: 2014-11-13 12:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-04 Osoba modyfikująca: Weronika Kumorek-Kazimierska