Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego

A- A+

Stosownie do Postanowienia nr 2 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 VI 2018r. w sprawie skierowania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgadniania, w związku z art. 41 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) poniżej zostaje udostępniony:

projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, którego częścią jest
projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

wraz z

Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty te są również dostępne w formie elektronicznych publikacji ułatwiających wyświetlanie na monitorze komputera lub smartfona na stronie www.irt.wroc.pl\projekt_pzpwd

 

W dniu 7 listopada 2018 r. opublikowany został nowy Rysunek planu nr 2. Systemy ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, w którym zmienione zostały korytarze planowanych głównych tras rowerowych.


Data wytworzenia: 2018-10-08 Autor: Marcin Drzymała Data publikacji: 2018-10-09 10:57 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Drzymała Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela