Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 27.11.2018r.

A- A+

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem przy ul. Wandy w Legnicy, na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 293/1, 292/1, 292/4 obręb Piekary Wielkie

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-11-27 Autor: Odpowiada za treść: Przemysław Malczewski - Z-ca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2018-11-27 10:00 Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Pormańczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-27 Osoba modyfikująca: Magdalena Pormańczuk