Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

A- A+

Przebudowa i modernizacja boisk do gier zespołowych i budowa wielofunkcyjnego ośrodka gimnastycznego na wolnym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na terenie działki nr 1 AM-15 obręb 0058 Poświętne, jednostka ewidencyjna 026401_1, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-12-12 Autor: Odpowiada za treść: Magdalena Belof - Z-ca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2018-12-12 13:46 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-12 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska