Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

A- A+

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami kablowymi średniego napięcia i niskiego napięcia w związku ze skablowaniem linii napowietrznej 20kV
L-2099 w miejscowości Jelcz-Laskowice, zlokalizowanej na częściach działek nr: 14/7, 18, 21 i działce nr 22 AM-10 i części działki nr 46/1 AM-11, obręb Jelcz, miasto Jelcz-Laskowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-12-11 Autor: Odpowiada za treść: Magdalena Belof - Z-ca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2018-12-12 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-12 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska