Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 12.12.2018 r.

A- A+

budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 10 kP – 0,5 MPa) PE DE63 – w Zajączkowie, lokalizowanego na terenie działki: nr 185/6 AM-1, obręb ewidencyjny 022001_5.0022, Zajączków, gmina Oborniki Śląskie znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-12-07 Autor: Odpowiada za treść: Magdalena Belof - Z-ca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2018-12-12 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-12 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska