Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 03.12.2018 r.

A- A+

budowa gazociągu niskiego ciśnienia (MOP 0,01 MPa) PE DE 315 – w ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, lokalizowanego na terenie działki: nr 178/16 AM-3, obręb 0005 Zachód, jednostka ewidencyjna 020202_1 miasto Dzierżoniów, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-11-29 Autor: Odpowiada za treść: Przemysław Malczewski - Z-ca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2018-12-03 12:00 Osoba udostępniająca na stronie: Robert Banasiak Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-03 Osoba modyfikująca: Robert Banasiak