Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O PRZYJĘCIU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

A- A+

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i o możliwościach zapoznania się z treścią dokumentacji niezbędnej w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U z 2018 poz. 913 ze zm. ) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz.1405 ze zm.) zawiadamia się o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 oraz wyłożeniu do publicznego wglądu przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją, wymienioną w art. 55 cyt. ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą:

  1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r.
  2. Przyjęty dokument Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (Uchwała
    Nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030)
  3. Prognozę oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu
  4. Pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-10-18 Autor: Odpowiada za treść: Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Data publikacji: 2018-10-19 01:28 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Choniawko Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela