Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Drukuj
1 2 3

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 Budynek Instytutu Rozwoju Terytorialnego jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

o    zapewnienie przy wejściu głównym podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku,

o    przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,

o    zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
Instytut Rozwoju Terytorialnego uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) dotyczy działalności Instytutu wyłącznie w zakresie decyzji i postanowień wydawanych w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W związku z powyższym Instytut Rozwoju Terytorialnego do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących wskazuje 5 następujących sposobów kontaktu z Instytutem, można:

  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław; 
  2. wysłać maila na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl 
  3. wysłać faks na numer faksu: (71) 374-95-13; 
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (71) 374-95-00; 
  5. skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie Instytutu w godzinach urzędowania.

W kontakcie z Instytutem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Instytucie Rozwoju Terytorialnego.
Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą


Data wytworzenia: 2017-02-20 Autor: Beata Grzebiela Data publikacji: 2017-02-20 10:42 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-20 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela