Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - Strona główna

Zmiana trybu pracy

Szanowni Państwo!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Instytut Rozwoju Terytorialnego zmienił okresowo tryb pracy.

Część pracowników pracuje zdalnie zgodnie z wewnętrznym harmonogramem.

Sekretariat IRT działa w godzinach od 7:30 do 15:30.

Kontakt z pracownikami IRT możliwy jest w drodze korespondencji e-mail lub telefonicznie po uzyskaniu połączenia poprzez sekretariat.

Adres e-mail i numer telefonu do sekretariatu podane są poniżej.

Zmiana obowiązuje do odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

Siedziba Instytutu Rozwoju Terytorialnego
Siedziba Instytutu Rozwoju Terytorialnego
Instytut Rozwoju Terytorialnego

ul. J. Wł. Dawida 1a

50-527 Wrocław

irt@irt.wroc.pl 

www.irt.wroc.pl

e-PUAP: /irt/SkrytkaESP. Wyszukanie IRT wśród instytucji po kodzie pocztowym 50-527 jest szybsze.

tel. +48 (71) 374 95 00

fax. +48 (71) 374 95 13

NIP: 897-159-65-02, REGON: 931962942 

Zespół ds. osadnictwa
pl. Zamkowy 1
59-220 Legnica
tel. +48 (71) 374 95 00

LOKALIZACJA 

Dane do faktur zamieszczone są w zakładce: Zamówienia publiczne

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15.30

Numery telefonów do pracowników zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce O NAS - KIM JESTEŚMY.