Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2021 r.

 • Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.50.2021r.

  Rozbudowa sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 479
  w miejscowości Gajków przy ul. Janowickiej, na działce nr 455 obręb Gajków, gmina Czernica.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.49.2021r.

  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla budynku wielolokalowego w m. Dobrzykowice, na dz. nr 226/1, 267/36, 267/37, 267/38 obręb Dobrzykowice, gm. Czernica.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.48.2021r.

  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Chrząstawa Wielka, na dz. nr 230/32, 230/33, 230/36, 230/49, 230/50, 230/51, 230/52, 230/53, 230/54, 230/55, 230/56, 230/57, 230/58, 230/59, 230/60, 230/63, 230/64 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.47.2021r.

  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Kamieniec Wrocławski, na dz. nr 24/3, 35 obręb Gajków, gm. Czernica.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.46.2021r.

  Budowa sieci wodociągowej na fragmentach działek o numerach ewidencyjnych 146, 152/1 położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór, gmina Radwanice.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 08.04.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.45.2021r.

  Rozbudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na ciąg pieszo-jezdny na działkach o numerach ewidencyjnych 350/12, 352, 350/14 położonych w Strogoborzycach, w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.44.2021r.

  termomodernizacja budynku szkoły w Kościelcu, na terenie działki nr 91/12, 92/5 obręb Babin, gmina Krotoszyce.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.43.2021r.

  termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Krotoszycach, na terenie działki nr 172 obręb Krotoszyce, gmina Krotoszyce.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.42.2021r.

  budowa złącza kablowego SN jako przyłącza do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. obiektu elektrowni fotowoltaicznej PV Szymanowice, na terenie dz. nr 112/64 obręb Szymanowice, gmina Krotoszyce.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.41.2021r.

  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play POL3019 wraz z przyłączem energetycznym
  oraz urządzeniami nadawczymi umieszczonymi wewnątrz obrysu wieży, na działce o numerze ewidencyjnym 316, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 29.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.40.2021r.

  budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN w celu zasilania budynku przemysłowo-magazynowego na dz. nr 2/5, 2/6 AM-8, nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 4 AM-9, nr 2,3 AM-10 przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu, lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/6 AM-7 obręb 0059 Psie Pole, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycją 1578.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 24.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.39.2021r.

  „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na części działki nr 362 obręb Kaszyce Wielkie (gmina Prusice)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 24.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.38.2021r.

  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przepompownią i przyłączami” na częściach działek nr 43/8, 47 i 58 obręb Brzeźno (gmina Prusice)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 22.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.37.2021r.

  „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) de 225 PEUD pod linią kolejową nr 137 w km 185,042”, lokalizowanej na terenie działki nr 2 AM-4, obręb 0003 Sadlno, jednostka ewidencyjna miasto Ząbkowice Śląskie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.33.2021r.

  przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montażem kolumienek zasilających z napięciem 3kV posadowionych na międzytorzach torów postojowych gr. B w ramach zadania pn.: „Przebudowa kontenera grzewczego R-3 i R-4 wraz z przebudowa instalacji elektrycznej z montażem Punktów Grzewczych zasilanych napięciem 3 kV DC (przytorowe punkty ogrzewania elektrycznego składów pociągów) posadowionych na międzytorzach torów nr 136, 137, 138 oraz wewnątrz hali całopociągowej przy torze 134 i 135 przy ul. Paczkowskiej 26 we Wrocławiu”, lokalizowanej na terenie nieruchomości stanowiących działki nr 4/91, 4/135, 4/136, 4/151 AM-42 obręb 0022 Południe, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, będące terenem kolejowym zamkniętym, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycjami 1531, 1544, 1545, 1552

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 22.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.31.2021r.

  nadbudowa istniejącego budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu położonego przy ulicy Koszarowej 5 we Wrocławiu na nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako części działek nr 6/50, 6/51, AM-16 w obrębie Karłowice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.36.2021r.

  Budynek Warsztatowy – przebudowa i nadbudowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  na stacji PKP Wałbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec,
  w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz
  z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń na budowę na naprawę budynku warsztatowego (hala napraw) wraz z pomieszczeniami przynależnymi do budynku”, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr 16/1, 16/2, 16/3 AM-1, 65/9 AM-3 obręb Szczawienko nr 3, jednostka ewidencyjna 026501_1 M. Wałbrzych, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycjami 3455, 3456, 3457, 3460

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.34.2021r.

  sieć wodociągowa dn 110 dla zasilenia dz. nr 230/60 w rejonie ul. Oliwkowej, na dz. nr 230/36, 230/33, 230/32 obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 22.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.32.2021r.

  budowa budynku usługowego, dwukondygnacyjnego pod funkcję przedszkola publicznego, czterooddziałowego z funkcjami towarzyszącymi w postaci sal rehabilitacyjnych, sal zabaw, mieszkaniami wspierającymi wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: miejscami postojowymi, placem zabaw, zielenią urządzoną, utwardzeniami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącza i instalacje wewnętrzne: gazu, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej), na dz. nr 440/1 obręb Jeszkowice, gmina Czernica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 19.03.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.35.2021r.

  Wykonanie publicznego placu zabaw, na części dz. nr 213/8, obręb Budziwojów, miejscowość Dzwonów, gmina Chojnów

  Więcej