Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2018 r.

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Obwieszczenia są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego na okres 14 dni.

 • Obwieszczenie z dnia 07.11.2018r.

  „Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych, polegająca na częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku dworca, budowie parkingu dla samochodów osobowych z drogą dojazdową, budowie zatoki autobusowej oraz rozbiórce dwóch zespołów budynków”, na działkach nr 40/19 i 40/14, obręb Podgórze N-40, w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 06.11.2018r.

  Budowa linii kablowej SN, w celu powiązania linii kablowej SN K-1473 przy ul. Topolowej ze stacją R-2767 przy ul. Chorzowskiej 53a we Wrocławiu lokalizowanej na terenie działek: nr 39/6, 39/5, 39/7 AM-4 i nr 37/3 AM-3 obręb 0012 Brochów, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław, znajdująca się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 02.11.2018r.

  Modernizacja linii napowietrznej nN wraz z siecią oświetlenia ulicznego zasilanej z ST-880-4 obw. I, II, III, IV, ST-880-2 obw. VIII wraz z wymianą rozdzielni nN w ST-880-4 i ST-880-2, oraz budową powiązania kablowego nN pomiędzy stacjami ST-880-17 i ST-880-4 w miejscowości Białołęka, gminie Pęcław na dz. Nr 183/3, 223, 232, 306, 212/2, 212/1, 213, 23, 214, 222, 65, 66, 218/1, 221, 58, 245/1, 231, 211/2, 211/1, 318/26, 303/6, 43/6, 34/4, 215, 69/1, 307/7, 307/9, 174/1, 184, 183/2, 20, 21, 185/20, 185/1, 185/4, 303/10, 303/2, 307/5, 307/6, 307/3, 1, 2, 84, 4, 6/1, 5/3, 83, 85, 11/1, 14/1, 14/2, 16, 15, 12, 29, 25/2, 25/1, 9, 316, 88/1, 86/1, 87, 26/1, 26/3, 27/1, 68, 79/4, 78/4, 59, 60, 32, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 39, 40, 42/1, 22, 35/2, 10, 8/2, 13, 55/1, 43/8, 43/9, 34/3, 34/2, 185/21, 5/2, 317, 33, 30/5, 28/2, 80, 81/2, obręb 0001 Białołęka w gminie Pęcław.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 02.11.2018r.

  budowa parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej w Pęgowie na terenie działek nr 28/2 i 379 AM-1 obręb Pęgów, gmina Oborniki Śląskie, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2619, 2620), zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.10.2018r.

  Budowa zadaszonych stanowisk naprawczych w Punkcie Utrzymania Taboru w Legnicy lokalizowanych na terenie działki nr 137/17 AM-2 obręb ewidencyjny 026201_1.0011, Kartuzy, m. Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1606) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 31.10.2018r.

  Budowa stacjonarnego składu środków bojowych oraz ASP (Ammunition Supply Point) w K-0550 Żagań – lokalizowanych na terenie działek: nr 652, 653, 660, 661, 649, 650, 651, 641 AM-14, obręb ewidencyjny 081009_2.0011 Łozy gmina Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie oraz działek nr 399/1, 400/1, 401/1, 421, 422, 423, 398/1 obręb 0010 Świętoszów gm. Osiecznica, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie znajdujących się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.10.2018r.

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra – Granica Państwa (Jakuszyce), w km 5,580 – 5,620 lokalizowanej na terenie działki nr 37 AM-2 obręb 0001 Cieplice-1, jednostka ewidencyjna 026101_1 M. Jelenia Góra, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1544) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR 2014., poz. 25 ze zm.)

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 12.10.2018r.

  Budowa sieci wodociągowej DN 315 z rur PE pod linią kolejową, na działce nr 60, AM-2, obręb Zachód, w Dzierżoniowie, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 05.10.2018r.

  „Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się” polegającego na remoncie i przebudowie peronów, tuneli (tunel główny i północny) i wejść na perony, hali peronowej, wiat bocznych, budynków magazynowych, pomocniczych i usługowych w obrębie dworca, infrastruktury torowej, budowie niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji infrastrukturalnych dla funkcjonowania obiektów oraz budowie małej architektury, na działce nr 201/4 i 201/21, obręb Piątnica, w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 04.10.2018r.

  „Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych, polegająca na częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku dworca, budowie parkingu dla samochodów osobowych z drogą dojazdową, budowie zatoki autobusowej oraz rozbiórce dwóch zespołów budynków”, na działce nr 40/19 i 40/14, obręb Podgórze N-40, w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 04.10.2018r.

  „Budowa linii kablowej SN 20 kV na terenie działki nr 105/2 AM-1 obręb ewidencyjny 021803_1.0004 Brzezinka Średzka, gmina Miękinia, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 2267) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. MIiR z 2014r., poz. 25 ze zm.)”

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 04.10.2018r.

  „Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 68337 PLG_KROTOSZYC_SZYMANOWICE na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 112/64 położonej w miejscowości Szymanowice, obręb 0013 Szymanowice”

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 04.10.2018r.

  „Budowa sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. 168/1-168/18 przy ul. Leśnej w Jeszkowicach, na działce nr 157, 162, 161/1, 161/4, 171, 168/9, 168/19, 173 obręb Jeszkowice, gmina Czernica”

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.09.2018r.

  Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 32 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku, zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5 AM-17 obręb 0058 Poświętne, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej zgodnie z decyzją Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.09.2018r.

  Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Komorówko na części działki nr 154 AM-1 obręb Komorówko oraz części działki nr 223 AM-1 obręb Komorowo, gmina Trzebnica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.09.2018r.

  Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raszów na części działki nr 160/1 AM-1 obręb Raszów, gmina Trzebnica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.09.2018r.

  Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ujeździec Wielki na części działki nr 157 AM-1 obręb Ujeździec Wielki, gmina Trzebnica

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 20.09.2018r.

  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 – ul. B. Krzywoustego w Oleśnicy, przejazd kolejowy na linii kolejowej nr 181 relacji Herby Nowe – Oleśnica (km 146,637), na działce nr 3, AM-15, obręb 0002 Oleśnica, w Oleśnicy, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 18.09.2018r.

  budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w rejonie ul. Podmokłej, ul. Pątnowskiej w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działka nr 97, obręb Górka

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 05.09.2018r.

  budowa chodnika przy ulicy Prusa w Zgorzelcu na działce nr 21 (Obr.IV, AM-2)

  Więcej