Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP IRT - 2017 r.

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Obwieszczenia są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego na okres 14 dni.

 • Obwieszczenie z dnia 06.10.2017

  Budowa linii kablowych SN i NN na dz. nr 478, AM-1, obręb Sobczyce, gm. Kotla, w granicach terenów zamkniętych.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 27.09.2017r.

  Budowa linii kablowych SN wraz z kanalizacją i kablem światłowodowym na terenie działki nr 4, AM-1, obręb Muchobór Mały we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 15.09.2017r.

  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia jako dowiązanie R-249-16 w miejscowości Łaźniki z L-245 w miejscowości Rzymówka.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 15.09.2017r.

   „Stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44756  Krotoszyce Warmątowice”, na działce nr 218/1 obręb nr 0015 Warmątowice Sienkiewiczowskie, gmina Krotoszyce

    

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 15.09.2017r.

  Budowa zewnętrznego szybu windowego dla budynku bazy zabiegowej – Pawilonu nr 1 na terenie 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w kompleksie wojskowym nr 2901.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 15.09.2017r.

  Budowa obiektu hangaru lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Portu Lotniczego Wrocław lokalizowanego na terenie działki nr 1/129 AM-15 stanowiącej teren zamknięty (nr 187) obręb 0046 Strachowice przy ul. Granicznej m. Wrocław

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 08.09.2017r.

  „Elektroenergetyczna linia kablowa nN do zasilania kopalni kruszywa naturalnego” na częściach działek nr 449/4, 450, 454/5 obręb Pawłów Trzebnicki

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 30.08.2017r.

  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV lokalizowanej na terenie działki: nr 685 AM-1, obręb 0014 Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 24.08.2017

  Podłączenie kompleksu wojskowego w Dusznikach Zdroju do gminnej sieci kanalizacyjnej, obejmującej uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w kompleksie wojskowym oraz wybudowanie kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne z terenu kompleksu wojskowego z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą kanalizacyjną m. Duszniki – Zdrój wraz z uzyskaniem w organach administracji publicznej dokumentów niezbędnych dla prowadzenia robót budowlanych w tym kompleksie wojskowym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 24.08.2017

  Przebudowa wiaduktu drogowego o nr JNI 1028751 w km 0+196 drogi powiatowej nr 1207D w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej nr 289 Legnica-Rudna Gwizdanów w km 36.057 – 36.067 w miejscowości Rudna. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 579 AM-2 obręb 0021 Rudna, powiat lubiński, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.08.2017r.

  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV lokalizowanej na terenie działek: nr 2 AM-30, nr 32 AM-33, nr 33 AM-35, nr 43/10 AM-23 obręb 0043 Pracze Odrzańskie, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 16.08.2017r.

  Remont, przebudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia zamieszkania zbiorowego – na terenie działki nr 320/1, AM-10, obręb nr 0002 Stary Zdrój, przy pl. Mariańskim nr 7-8 i nr 9 w Lądku Zdroju, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych 

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 11.08.2017r.

  Budowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej z częścią przeznaczoną na działalność organizacji pozarządowej i urządzeniami technicznymi wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną” na działce nr 570, obręb Budzów, Gmina Stoszowice

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 11.08.2017r.

  Budowa powiązania kablowego 20 kV pomiędzy liniami 20 kV L-741 – L-740 poprzez nową stację kontenerową – przejście linią kablową 20 kV pod torami kolejowymi relacji nr 276 Bardo – Przyłęk w miejscowości Bardo. Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działki: nr 252/30 AM-14, obręb 0005 Bardo, powiat ząbkowicki, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 09.08.2017r.

  Rozbudowa istniejącej płyty do odladzania przy drodze kołowania DK-A1  o dodatkowe stanowisko do odladzania dla statków powietrznych kodu referencyjnego C wraz z dojazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Lotniska Wrocław Strachowice, zlokalizowanej na terenie działki nr 1/129 AM-15 obręb nr 0046 Strachowice, m. Wrocław, znajdującej się na liście  terenów wojskowych zamkniętych

   

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 03.08.2017r.

  Budowa oświetlenia ulicznego oraz kabla zasilającego sygnalizację świetlną na części działki nr 197/1 w obrębie geodezyjnym Źródła w gminie Miękinia

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 03.08.2017r.

  Budowa słupa linii napowietrznej SN-15 kV, odcinka linii napowietrznej SN-15 kV oraz linii kablowej SN-15 kV, na terenie działki nr 466/1, AM-1, obręb Miłkowice w gminie Miłkowice, w granicach terenów zamkniętych kolejowych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 02.08.2017r.

  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY pod nazwą WOL3061 wraz z przyłączem energetycznym, w tym wieża stalowo – kratowa o wys. Ok. 62 m – na części działki nr 121, obręb Białawy Wielkie, gmina Wińsko

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 24.07.2017r.

  Budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE225 – skrzyżowanie z torami PKP nr 181 relacji Herby Nowe – Oleśnica w km 146.550 – 146,750, lokalizowanego na terenie działek: nr 3 AM-15 i nr 7 AM-37, obręb Oleśnica, miasto Oleśnica, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych

  Więcej
 • Obwieszczenie z dnia 24.07.2017r.

  Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN L-802-0 na odcinku od słupa nr 65/802-0 do słupa nr 70/802-0 oraz linii SN 70/802-3 na odcinku od słupa nr 66/802-0 do słupa nr 3/802-3 na przewody w systemie PAS w miejscowości Głogówko, lokalizowanych na terenie działki: nr 18 AM-1, obręb 0003 Głogówko, gmina Kotla, powiat głogowski, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

  Więcej